Skólanámskrá Hörðuvallaskóla

 Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla og innifelur allar upplýsingar og áætlanir sem snerta skólastarfið og framkvæmd þess.  Skólanámskráin er þríþætt, í fyrsta lagi er starfsáætlun sem inniheldur áætlanir og upplýsingar varðandi skólaárið, í öðru lagi er handbókin sem inniheldur allar aðrar áætlanir, verklagsreglur og stefnumótun sem skólinn starfar eftir og að lokum er námsgreinahlutinn þar sem gerð er grein fyrir inntaki námsins eftir námssviðum og árgöngum. 

Starfsáætlun Hörðuvallaskóla 2018-2019
Starfsmannahandbók 2017-2018
Læsisstefna Hörðuvallaskóla

Námsgreinahluti skólanámskrár: 

Kennarar á hverju stigi hafa skilgreint  hvaða hæfni áhersla er lögð á í hverjum árgangi og birtist sú skilgreining í greinunum hér fyrir neðan.  Einnig  eru leiðir og viðfangsefni sem styðja nemendur við að  öðlast tiltekna hæfni, skilgreindar.

  • Nemendur í 1.-4. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 4.bekkjar.
  • Nemendur í 5.-7. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 7.bekkjar.
  • Nemendur í 8.-10. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 10.bekkjar.

Námsmat

Námsmat Hörðuvallaskóla  fer fram jafnt og þétt á námstíma nemenda og er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Í Hörðuvallaskóla eru allir þættir námsins metnir miðað við hæfniviðmið Aðalnámskrár.

Lögð er áhersla á að hafa matsaðferðir fjölbreyttar og að þær hæfi þeim viðfangsefnum sem verið er að meta. Eins eru þau verkefni sem valin eru til mats  fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. 

Námsmat skiptist í leiðsagnarmat og lokamat.  Símat, sjálfsmat og jafningjamat eru einnig vinnubrögð í námsmati sem geta flokkast undir leiðsagnarmat eða lokamat eftir því hvernig unnið er úr því eftir á. Lokamat metur stöðuna eins og hún er í lok ákveðins tímabils eða vinnuferlis. Leiðsagnarmat byggir á markvissri endurgjöf, þar sem nemendum er leiðbeint um hvað þeir þurfa að gera betur til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að.

Námsmat grundvallast af hæfniviðmiðum viðkomandi námsgreinar í aðalnámskrá grunnskóla og er birt á hæfnikorti nemenda á Mentor þar sem fylgjast má með framvindu náms nemenda. Nemendur fá fjölbreytt tækifæri til að sýna fram á hæfni sína eins og aðalnámskrá kveður á um.

Formlegt lokamat fer fram í 4. 7. og 10. bekk, en  fylgjast má með framvindu náms nemenda á hæfnikorti þeirra inni í Mentor. Matskvarðinn sem metið er á í 1.-9. bekk er framúskarandi, hæfni náð, þarnast þjálfunar, hæfni ekki náð þar til í 10. bekk.

Við lok 10. bekkjar eru nemendur metnir miðað við þau matsviðmið sem birt eru í Aðalnámskrá þar sem A hæfni, B hæfni og C hæfni hefur verið skilgreind í hverjum námsþætti. 

Aðalnámskrá grunnskóla

Uppbygging námsins er hæfnimiðuð sem þýðir að  lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri við hæfi til að vinna að þeirri hæfni sem þeir stefna að öll árin á því stigi sem nemendur eru. 

Íslenska
1. bekkur (PDF skjal)  -  2. bekkur (PDF skjal) -  3. bekkur (PDF skjal) -  4. bekkur (PDF skjal)  -  5. bekkur (PDF skjal) - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur (PDF skjal)  -  8. bekkur (PDF skjal)  -  9. bekkur (PDF skjal)  -  10. bekkur (PDF skjal)

Stærðfræði
1. bekkur (PDF skjal) -  2. bekkur (PDF skjal)  -  3. bekkur (PDF skjal)  -  4. bekkur (PDF skjal)  -  5. bekkur  (PDF skjal) - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur   (PDF skjal)-  8. bekkur (PDF skjal)  -  9. bekkur (PDF skjal)  -  10. bekkur (PDF skjal)

Náttúrufræði
1. bekkur  -  2. bekkur  -  3. bekkur (PDF skjal) -  4. bekkur  -  5. bekkur (PDF skjal)   - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur  -  8. bekkur  -  9. bekkur  -  10. bekkur

Samfélagsfræði
1. bekkur  -  2. bekkur  -  3. bekkur  -  4. bekkur  -  5. bekkur   - 6. bekkur  -  7. bekkur  -  8. bekkur (PDF skjal)  -  9. bekkur (PDF skjal)  -  10. bekkur (PDF skjal)

Enska

 

Danska

 5.-7. bekkur (PDF skjal)

8.-10. bekkur (PDF skjal) 

Heimilisfræði
1. bekkur (PDF skjal)  -  2. bekkur (PDF skjal)   -  3. bekkur (PDF skjal)  -  4. bekkur (PDF skjal)  -  5. bekkur (PDF skjal) - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur (PDF skjal)  -  8. bekkur (PDF skjal)  -  9. bekkur (PDF skjal)  -  10. bekkur (PDF skjal) 

Sjónlist (myndmennt)
1. bekkur (PDF skjal)  -  2. bekkur (PDF skjal)  -  3. bekkur (PDF skjal)  -  4. bekkur (PDF skjal)  -  5. bekkur   (PDF skjal) - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur (PDF skjal)  -  8. bekkur  (PDF skjal) -  9. bekkur  -  10. bekkur

Textílmennt
1. bekkur (PDF skjal)  -  2. bekkur   (PDF skjal)-  3. bekkur (PDF skjal)  -  4. bekkur (PDF skjal)  -  5. bekkur (PDF skjal) - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur (PDF skjal)  -  8. bekkur  -  9. bekkur  -  10. bekkur 

 Smíði

1. bekkur (PDF skjal) - 2. bekkur (PDF skjal) - 3. bekkur ( PDF skjal) - 4. bekkur (PDF skjal)

 Íþróttir

Sund

Stuðst er við leiðsagnarmat í námsferlinu ( sjá nánar í starfsáætlun á bls. 15).
Hæfni nemenda er metin og orðin:  

  • framúrskarandi ( fá þeir nemendur sem sýna fram á að þeir hafi náð meiri hæfni en til er ætlast) 
  • hæfni náð
  • þarfnast þjálfunar 
  • hæfni ekki náð  

Í einhverjum tilvikum t.d. í hraðlestrarprófum eru upplýsingarnar settar fram á annan hátt og eru gefnar umsagnir þegar það á við. Á hæfnikortum nemenda í Mentor sést staða þeirra hverju sinni.

 

Skólastefna Kópavogsbæjar

Skóli fyrir alla - skólaþjónusta og stuðningur við börn í leik- og grunnskólum Kópavogs

Stefna Kópavogsbæjar um mál og lestur

Stefna Kópavogsbæjar um upplýsingatækni í grunnskólum

Aðalnámskrá grunnskóla

Vefur Menntamálastofnunar um námsmat

Vefur um grunnþætti menntunar skv. aðalnámskrá