Hörðuheimar - Sumardvöl, summer stay, Jezyk polski na dole

 

 

Sumardvöl frístunda í grunnskólum Kópavogs

 

Sumardvöl Hörðuheima í Hörðuvallaskóla verður opin dagana 12. – 22. ágúst fyrir verðandi nemendur í 1. bekk. Sumardvölin er skipulögð í anda þeirrar stefnu að skapa bætta samfellu milli skólastiga.

Markmið með sumardvölinni er að stuðla að vellíðan, öryggi og jákvæðri aðlögun nemenda, jafnt félagslega sem námslega að umhverfi grunnskólanna áður en formlegt skólastarf hefst.

Gert er ráð fyrir að börnin útskrifist úr sínum leikskóla fyrir sumarfrí og hefji aðlögun að næsta skólastigi í sumardvöl við sinn hverfisskóla.

Sumardvölin verður opin frá klukkan 8:00 að morgni til klukkan 16:00 síðdegis. Tekið er á móti börnunum milli klukkan 8:00 og 9:00.

Boðið er upp á heitan mat í hádeginu og hressingu fyrir og eftir hádegi.

Tvær vikur eru í boði og hægt er að velja aðra hvora eða báðar, 12. – 16. ágúst (5 dagar) og 19. – 22. ágúst (4 dagar).

Gjald fyrir fyrri vikuna er 9.900 kr. og fyrir seinni vikuna 7.920.

Sækja þarf um sumardvölina í gegnum þjónustugátt Kópavogs, https://thjonustugatt.kopavogur.is/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Valin er „Umsókn um sumarfrístund“ og þá þarf að skrá sig aftur inn. Þar sem sumarfrístund er með aðeins öðru fyrirkomulagi heldur en vetrarfrístund, þá er umsóknarformið með öðru sniði, líkt og um námskeið væri að ræða. Athugið að það er sér umsókn fyrir hvora viku.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir, skráningarfrestur er til 31. maí 2019.

 

Hlökkum til að sjá ykkur!

Sunna Rut Garðarsdóttir

Forstöðumaður frístundar í Hörðuvallaskóla

 

 

 

Summer stay in Frístund, Kópavogur‘s recreation centres

 

Summer stay in Hörðuvallaskóli recreation centre will be in August 12th- August 22nd for students who will be starting 1st grade this autumn. The summer stay is organized in the spirit of the policy of creating a better continuity between school levels.

The goal of the summer stay is to promote the well-being, security and positive integration of students, both socially and educationally, to the environment of the elementary schools before formal schooling begins.

The children are expected to graduate from their kindergarten before the summer break and start adapting to the next level of school during the summer stay at the recreation centre of their elementary school.

The summer stay will be open from 8:00 am until 4:00 pm. The children are welcomed between 8:00 and 9:00 am.

A hot meal will be available for lunch and refreshment before and after noon.

Two weeks are available and you can choose either one or both, 12 - 16 August (5 days) and 19 - 22 August (4 days).

The fee for the previous week is 9.900 kr. and for the second week 7,920.

A special registration for these days is needed through the town´s service portal (þjónustugátt).

Please registrate here: https://thjonustugatt.kopavogur.is/login.aspx?ReturnUrl=%2f

You select "Umsókn um sumarfrístund" and then you need to re-enter. As the summer leisure time is a different arrangement than winter leisure, the application form is in a different format, like a course. Please note that there is a separate application for each week.

 

Registration has started and will end on May 31 2019

 

 

Looking forward to seeing you,

Sunna Rut Garðarsdóttir
manager Hörðuheimar

 

Letnia działalność świetlic szkolnych w mieście Kópavogur

 

Letnia działalność świetlicy Hörðuheimar w szkole Hörðuvallaskóli rozpocznie się 12 sierpnia i trwać będzie do 22 sierpnia. Jest to oferta przeznaczona dla dzieci 6-letnich, które po zakończeniu przedszkola idą do I klasy.

 

Sierpniowa działalność świetlicy ma na celu wspierać lepsze połączenie pomiędzy etapami edukacyjnymi. Jej celem jest wsparcie dobrego samopoczucia, poczucia bezpieczeństwa i łatwiejszej adaptacji (społecznej i pod względem nauki) dzieci do środowiska szkolnego jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.​

 

Zakłada się, że dzieci 6 - letnie kończą swój pobyt w przedszkolu przed rozpoczęciem wakacji i rozpoczynają okres adaptacyjny do kolejnego etapu edukacyjnego poprzez letni pobyt w swojej szkole rejonowej.​

 

Świetlice w okresie letnim czynne będą od godz. 8:00  do godz. 16:00. Dzieci przyjmowane będą między godz. 8:00 a 9:00 rano każdego dnia. 

 

Dzieciom podawany jest ciepły posiłek w południe, oprócz tego drugie śniadanie i podwieczorek.

 

Do wyboru są dwa tygodnie pobytu na świetlicy. Można wybrać jeden z dnich lub obydwa, 12 – 16 sierpnia (5 dni) oraz 19 – 22 sierpnia (4 dni).

 

Opłata za okres 12 – 16 sierpnia wynosi 9.900 kr. i  7.920  za okres 19 – 22 sierpnia.

 

Zapisy do letniej świetlicy odbywają się przez miejską stronę usługową (þjónustugátt)

https://thjonustugatt.kopavogur.is/login.aspx?ReturnUrl=%2f

 

Po wejściu na stronę þjónustugátt wybieramy „Umsókn um sumarfrístund“ i ponownie musimy się zalogować. W zwiazku z tym, że letnia działalność świetlic ma inny charakter, niż ta w trakcie roku szkolnego, formularz zgłoszeniowy jest w innej formie (podobny do podania o kurs letni).                                        Uwaga! Każdy z dwóch tygodni ma osobny formularz.

Termin zapisów do 31 maja 2019 r.

 

 Do zobaczenia!

Sunna Rut Garðarsdóttir

Kierownik świetlicy Hörðuheimarw szkole Hörðuvallaskóli

 

 

 


Athugasemdir