Skólanámskrá Hörðuvallaskóla

 Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla og innifelur allar upplýsingar og áætlanir sem snerta skólastarfið og framkvæmd þess.  Skólanámskráin er þríþætt, í fyrsta lagi er starfsáætlun sem inniheldur áætlanir og upplýsingar varðandi skólaárið, í öðru lagi er handbókin sem inniheldur allar aðrar áætlanir, verklagsreglur og stefnumótun sem skólinn starfar eftir og að lokum er námsgreinahlutinn þar sem gerð er grein fyrir inntaki námsins eftir námssviðum og árgöngum. 

Læsisstefna Hörðuvallaskóla

Námsgreinahluti skólanámskrár: 

Námsgreinahluti skólanámsskrárinnar er byggður á Aðalnámskrá grunnskóla.  

Hæfniviðmiðin í skólanámskránni koma beint úr aðalnámskrá.   Viðfangsefnin sem skilgreinda hafa verið er að finna í hæfniviðmiðununum í Aðalnámskrá grunnskóla.  Í öllum  árgöngum á tilteknu stigi eru viðfangsefnin svipuð en nálgunin  ólík í árgöngum og  gerðar ólíkar kröfur til nemenda þó þau stefni að því að ná sömu hæfni við lok stigsins.  Þess er gætt að bæði leiðir og námsefni sé við hæfi nemenda. Í námslotum, kennsluáætlunum og verkefnum inni í Mentor sést hvað sett er á oddinn á hverju tímabili í árgöngum.

  • Nemendur í 1.-4. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 4.bekkjar.
  • Nemendur í 5.-7. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 7.bekkjar.
  • Nemendur í 8.-10. bekk stefna að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla við lok 10.bekkjar.

 

Námsmat

Námsmat Hörðuvallaskóla  fer fram jafnt og þétt á námstíma nemenda og er órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Í Hörðuvallaskóla eru allir þættir námsins metnir miðað við hæfniviðmið Aðalnámskrár.

Lögð er áhersla á að hafa matsaðferðir fjölbreyttar og að þær hæfi þeim viðfangsefnum sem verið er að meta. Eins eru þau verkefni sem valin eru til mats  fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. 

Námsmat skiptist í leiðsagnarmat og lokamat.  Símat, sjálfsmat og jafningjamat eru einnig vinnubrögð í námsmati sem geta flokkast undir leiðsagnarmat eða lokamat eftir því hvernig unnið er úr því eftir á. Lokamat metur stöðuna eins og hún er í lok ákveðins tímabils eða vinnuferlis. Leiðsagnarmat byggir á markvissri endurgjöf, þar sem nemendum er leiðbeint um hvað þeir þurfa að gera betur til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að.

Námsmat grundvallast af hæfniviðmiðum viðkomandi námsgreinar í aðalnámskrá grunnskóla og er birt á hæfnikorti nemenda á Mentor þar sem fylgjast má með framvindu náms nemenda. Nemendur fá fjölbreytt tækifæri til að sýna fram á hæfni sína eins og aðalnámskrá kveður á um.

Formlegt lokamat fer fram í 4. 7. og 10. bekk, en  fylgjast má með framvindu náms nemenda á hæfnikorti þeirra inni í Mentor. Matskvarðinn sem metið er á í 1.-9. bekk er framúskarandi, hæfni náð, þarnast þjálfunar, hæfni ekki náð þar til í 10. bekk.

Við lok 10. bekkjar eru nemendur metnir miðað við þau matsviðmið sem birt eru í Aðalnámskrá þar sem A hæfni, B hæfni og C hæfni hefur verið skilgreind í hverjum námsþætti. 

Í einhverjum tilvikum t.d. í hraðlestrarprófum eru upplýsingarnar um mat settar fram á annan hátt og eru gefnar umsagnir þegar það á við. 

Aðalnámskrá grunnskóla

Uppbygging námsins er hæfnimiðuð sem þýðir að  lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri við hæfi til að vinna að þeirri hæfni sem þeir stefna að öll árin á því stigi sem nemendur eru. 

Greinarnar eru í endurskoðun og því settar fram á ólíkan hátt enn sem komið er. Þær sem eru merktar 2018 eru komnar í það form sem við erum að þróa okkur í.

Íslenska
1.-4. bekkur ( PDF skjal) - 5.-7. bekkur (PDF skjal) - 8.-10. bekkur ( PDF skjal)  2018

Stærðfræði
1.-4. bekkur (PDF skjal)  -   5.-7. bekkur ( PDF skjal) - 8.-10. bekkur ( PDF skjal ) 2018

Náttúrufræði
1. bekkur  -  2. bekkur  -  3. bekkur (PDF skjal) -  4. bekkur  -  5. bekkur (PDF skjal)   - 6. bekkur (PDF skjal)  -  7. bekkur  -  8. bekkur  -  9. bekkur  -  10. bekkur

Samfélagsfræði
1.-4. bekkur ( PDF skjal) - 5.-7. bekkur ( PDF skjal - 8.-10. bekkur ( PDF skjal)  2018

Enska
1.-4. bekkur (PDF skjal) - 5.-7. bekkur (PDF skjal) - 8.-10. bekkur (PDF skjal) 2018

Danska
5.-7. bekkur (PDF skjal) - 8.-10. bekkur (PDF skjal)  2018

 Verkefnamiðað nám í 7. bekk

  7. bekkur (PDF skjal) 2020

Heimilisfræði

1.-4. bekkur (PDF skjal) -  5.-7. bekkur (PDF skjal) -  8.-10. bekkur ( PDF skjal) 2018

Sjónlistir (myndmennt)
1.-4. bekkur ( PDF skjal) - 5.-7. bekkur ( PDF skjal) - 8.-10. bekkur (PDF skjal)  2018

Textílmennt
1.-4. bekkur (PDF skjal) - 5.-7. bekkur (PDF skjal) - 8.-10. bekkur  ( PDF skjal)  2018

 Hönnun og smíði
1.-4. bekkur(pdf skjal) - 5.-7. bekkur (PDF skjal) - 8.-10. bekkur (PDF skjal)  2018

 Íþróttir og sund

 1.-4. bekkur (PDF skjal) - 5.-7. bekkur ( PDF skjal) - 8.-10. bekkur ( PDF skjal) 2018

 

Skólastefna Kópavogsbæjar

Skóli fyrir alla - skólaþjónusta og stuðningur við börn í leik- og grunnskólum Kópavogs

Stefna Kópavogsbæjar um mál og lestur

Stefna Kópavogsbæjar um upplýsingatækni í grunnskólum

Aðalnámskrá grunnskóla

Vefur Menntamálastofnunar um námsmat

Vefur um grunnþætti menntunar skv. aðalnámskrá