Tengiliðir samþættrar þjónustu

Tengiliðir samþættrar þjónustu við skólann eru;

Guðbjörg Oddsdóttir, Inga Sigurðardóttir, Íris Björk Eysteinsdóttir og Kristín G. Friðbjörnsdóttir, deildarstjórar.

Nína Ýr Nielsen og Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir, aðstoðarskólastjórar.

 

Sjá ný farsældarlög alþingis á eftirfarandi tenglum: https://www.althingi.is/altext/151/s/1723.html

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Breytingar%20%C3%AD%20%C3%BE%C3%A1gu%20barna%20-%20sam%C3%BE%C3%A6tting%20%C3%BEj%C3%B3nustu.pdf